Reference

Stavební záměry, projekty a místní úpravy provozu:

Liberec
Infrastruktura pro cyklisty – katalogizace projektů, záměrů a opatření
Liberec – zástupce v komisi dopravy – Pavel Matějka
Liberec – zástupce ve výboru pro územní plán a dopravu – Jiří Rutkovský
Stojany na jízdní kola a mapy
Cyklopruh a cyklostezka ul. Husova
Cyklopruhy Dobiášova
Cyklostezka ul. Letná (Londýnská – Stračí)
Cyklostezka Jablonecká (Textilana – Broumovská)
Cyklostezka Na Bídě (Fügnerova – býv. Textilana)
Cyklostezka u Litesu (podél. ul. Gen. Svobody) JR
Cyklostezka u Medvěda (směr Fojtka, Hejnická – Cyklistická) JR
„Cyklostezka za nádražím“ – ul. Cechovní
Cyklotrasa Viadukt – škola Švermova – zobousměrnění komunikací dopravním značením
Cyklotrasa Na nákup na kole – vyznačení
Projekt ulice Nová Pastýřská – cyklopruhy
Projekt Přestavba propustku žel trati na podchod (ul. Jeronýmova)

Cyklostezka Odra-Nisa, Liberec – Jablonec n.N.
ul. U Nisy – cyklopruhy a DZ
Chceme upravit nájezd z vozovky na stezku podél řeky k zast. tram. Na Rybníčku
Chceme propojení z parku přes křižovatku Košická
Třída Dr. Horákové – cyklopruhy
■ I. etapa Košická – Melantrichova (za teplárnou)
■ II. etapa Melantrichova – Čechova vč. opravy projektu v době realizace
■ III. etapa Čechova – Mostecká (za Kauflandem)
Chceme propojení Mostecká – Poštovní náměstí (vč. napojení ul. Vratislavická)
Cyklopruh a cyklostezka Vratislavická ul. k okružní křižovatce
Chceme propojení podchodem a přes žel. trať k ul. ……
Chceme propojení přes Vratislavice k bývalému kinu
Chceme propojení přes žel. trať za Kyselkou
Chceme propojení s Jabloncem n.N.

Cyklostezka Odra-Nisa, Liberec – Hrádek n.N.
Barvířská cyklopruh v protisměru jednosměrné ulice
Chceme propojení Barvířské s cyklostezkou (ke skateparku)
Dopravní ostrůvek a propojení cyklostezkou podél Jungmannovy směr Viadukt
Cyklostezka kolem ČOV
Chceme propojení podél Kateřinské ulice k Litesu (ul. Gen. Svobody)
Chceme propojení podél železniční trati u zastávky Hamrštejn
Bílý Kostel n.N. – Chotyně (u Hrabarů) (JR)
Cyklostezka podél obchvatu města Hrádek n.N (Dělnický dům) (JR)
+ Zajištění propagační cyklojízdy – Presstrip pro Liberecký kraj

Záměr Cyklostezka Liberec – Turnov (JR)
Doubí – Dlouhý Most – Jeřmanice – Hodkovice n.M.

Záměr Cyklostezka Svaté Zdislavy Bílý Kostel n. N. – Nový Bor (JR)
+ Zajištění propagační cyklojízdy Presstrip pro spolek obcí CsZ.

Hvězdicová cyklojízda DE – PL – CZ
Zajištění trasy a propagace v ČR

Připomínky v rámci zjišťovacích řízení a návrhu opatření obecné povahy
• Jablonec n.N. připomínka k návrhu stanovení místní úpravy provozu v ul. Dolní,
• Kokonín, Jablonec nad Nisou – zjednosměrnění ulice od ul. Na Svahu do ul. Rychnovská
• Kozákovsko – Připomínka k záměru „I/35 Turnov – Úlibice – přivaděč Zelený Háj (II/283)“
• Liberec – jednosměrky pod hokejkou – dočasně pozastaveno

Pravidelné akce pro veřejnost
Jarní cyklojízda – duben
Do práce na kole – květen
Libercem na kole – září
Úterní cyklovyjížďky od radnice – květen – září
Mikulášská cyklojízda

Vysvětlivky:
JR – na projektu nebo záměru se profesně podílel předseda J. Rutkovský