O nás

Cyklisté Liberecka

Jsme nevládní a nezisková organizace, která se snaží o zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku na Liberecku. Právní forma naší organizace je zapsaný spolek.

Svou činností chceme dosáhnout toho aby:

  • se za pomocí rozvoje cyklodopravy zlepšilo životní prostředí ve městech na Liberecku.
  • vedení magistrátu začalo brát cyklistickou dopravu jako rovnocennou alternativu k ostatním druhům dopravy.
  • se kvalita a bezpečnost cyklistické dopravy na Liberecku posunula na úroveň běžnou ve všech vyspělých zemích Evropy.
  • cyklisté přestali být považováni v lepším případě za blázny, v horším za překážky plynulého silničního provozu.
  • lidé (často bohužel vysoce postavení), přestali vnímat cyklistiku pouze jako doplňkovou sportovní aktivitu patřící jen do přírody.
  • se změnilo postavení Liberce jakožto patrně nejhoršího českého města pro cyklisty 
  • se cyklisté nemuseli bát o zdraví nebo rovnou o život, pokud vyjedou na kole po městě anebo za něj.

Z těchto důvodů:

Hledáme společnou cestu pro zlepšení pohybu a života ve městě. Pokud souzníte s naším programem, uvítáme Vaši podporu a zapojení se do aktivit spolku.

VELICE SI VÁŽÍME všech lidí, kteří jsou schopni i za stávajících podmínek využívat kolo ke každodenní dopravě do práce, školy a za dalšími aktivitami. 

PROTOŽE

Město není pro auta, ale pro lidi!